Privacybeleid

Wat is dit beleid?
Dit is ons gegevensbeschermings- en privacy beleid dat uitlegt wie we zijn, waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken en, als het gaat om persoonsgegevens die u betreffen, welke rechten u heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen als u dit nodig heeft.

Wie zijn we?
Wij zijn Ricoh Document Center Haaglanden Onze contactgegevens en andere informatie staan beschreven aan het einde van dit beleid. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden in overeenstemming met dit beleid (tenzij in dit beleid anders aangegeven).

Wiens persoonsgegevens verwerken we?
We kunnen uw persoonsgegevens verwerken als:

 • U een klant of een leverancier van ons bent.
 • U onze producten of diensten gebruikt.
 • U voor een klant of een leverancier van ons werkt, of voor iemand die onze producten of diensten gebruikt.
 • U iemand bent (of u werkt voor iemand) aan wie wij onze goederen of diensten willen adverteren of aan wie wij onze producten of diensten willen vermarkten. In dit geval hebben wij uw gegevens misschien rechtstreeks van u verkregen (bijvoorbeeld via onze website of op een beurs of tentoonstelling) of van een andere bron.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken die wij hetzij van u hebben verkregen hetzij op andere wijze. De persoonsgegevens die u betreffen en die wij verwerken kan de onderstaande informatie bevatten.

Uw persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken, waaronder:

 • Uw naam.
 • Voor wie u werkt en uw functie of afdeling.
 • Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens (deze gegevens kunnen betrekking hebben op uw werk of op u persoonlijk, afhankelijk van de aard van onze relatie met u of de persoon voor wie u werkt).

Informatie die we verkrijgen uit de communicatie met ons
We kunnen de informatie, die we hebben verkregen door met u te communiceren, verwerken, waaronder:

 • Informatie over u die u ons geeft door telefonisch, per e-mail, via onze website, via sociale media of anderszins met ons te communiceren.
 • Informatie die u ons geeft of die we verkrijgen wanneer u onze website gebruikt, onze goederen of diensten koopt of u erop abonneert, ons goederen of diensten levert, vraagt naar een product, een bestelling plaatst, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête, of contact met ons opneemt om een probleem te melden of een van deze dingen te doen namens de persoon voor wie u werkt.

Informatie over onze omgang met u of met de persoon voor wie u werkt
We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze omgang met u of de persoon voor wie u werkt, waaronder:

 • Informatie met betrekking tot transacties met ons waarbij u of de persoon waarvoor u werkt betrokken zijn (bijvoorbeeld details over goederen of diensten die wij hebben geleverd aan of verkregen van u of de persoon voor wie u werkt).
 • Andere informatie die betrekking heeft op u en die wij nodig hebben om te verwerken om een overeenkomst met u of de persoon voor wie u werkt te sluiten of uit te voeren (bijvoorbeeld de informatie over eventueel benodigde vergunningen om te werken en informatie verkregen van kredietreferentiesbureaus waar dit noodzakelijk is om ons in staat te stellen passende controles uit te voeren met betrekking tot overeenkomsten met u of iemand anders waarvoor u werkt of anderszins verbonden bent).
 • Informatie over evenementen waarvoor u of aan u gerelateerde personen zijn uitgenodigd en uw persoonsgegevens en voorkeuren voor zover deze informatie relevant is voor het organiseren en beheren van deze evenementen (bijvoorbeeld uw dieetwensen).
 • Informatie over u die u ons verstrekt of die wij anderszins verkrijgen wanneer u ons bezoekt (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt of op CCTV wordt vastgelegd terwijl u ons bezoekt, of u ons de registratiegegevens van uw voertuig verstrekt).

Welke persoonsgegevens verwerken wij wanneer u onze website gebruikt?
Informatie die we van u ontvangen wanneer u onze website gebruikt, omvat:

 • technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform;
 • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), klikstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en het bewegen van uw muis over specifieke onderdelen), methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren, en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen of de social media schermnamen, gebruikt om verbinding te maken met ons klantenserviceteam.