071-402 00 19
eService
Officefood
Nieuwsbrief

Webinar hyperautomation voor IT: dit levert het op

Met hyperautomation kun je bedrijfsprocessen veel slimmer inrichten. En hier altijd en overal grip op te houden. De essentie is dat een combinatie van verschillende technologieën de overkoepelende (IT-)processen end-to-end automatiseert. Hier is meer voor nodig dan alleen de technologie. In dit on demand webinar vertellen Patrick Aben en ik hoe jij als IT-professional hyperautomation tot een succes maakt.

In het webinar ontdek je waar jouw organisatie staat in de digitale transformatie en hoe digitaal volwassen je nu bent. Ook geven we je handvaten voor een stappenplan richting hyperautomation. En je ontdekt wat hyperautomation voor IT andere organisaties oplevert.

Meer dan technologie

Veel tooling of technologie die je nu al toepast, kun je ook toepassen voor hyperautomation. Denk aan documentmanagement, source-2-pay, machine learning, procesautomatisering en Artificial Intelligence. Alleen door die op een andere manier in te zetten, ze beter met elkaar te verbinden en hiermee over de grenzen van je afdeling of organisatie te kijken, zet je stappen richting hyperautomation.

Met andere woorden: het is belangrijk dat je openstaat voor een andere manier om met je business om te gaan. Het is een verandering van cultuur.

De rol van medewerkers

Patrick vult aan: “In mijn ogen spelen de medewerkers hierin een belangrijke rol. Er valt pas te transformeren als de mensen deze manier van denken accepteren en de technologieën kunnen adopteren. Daarom kun je ze beter meenemen in de keuzes die je als organisatie maakt in deze digitale transformatie, met als doel om processen te verbeteren en informatie makkelijker beschikbaar te maken.”

Digitale volwassenheid

Om te weten waar je precies naartoe wil met de digitale transformatie, is het eerst belangrijk om je ambities in kaart te brengen. Hoe digitaal volwassen wil je worden als organisatie?

De digitale volwassenheid bestaat uit vijf niveaus. Waarbij niveau één ‘100% op papier verwerken’ is en niveau vijf ‘volledige ketenintegratie’. Als organisatie wil je bijvoorbeeld toewerken naar niveau drie: ‘informatie verwerken via eenvoudige workflows’. Je moet echter ook rekening houden met individuele medewerkers in je organisatie. Sommigen blijven liever met papier werken. Het is dus belangrijk om de digitale ambities af te stemmen binnen je organisatie. Op deze manier is de beoogde digitale volwassenheid haalbaar.

Hoe maak je de ambities waar op het gebied van hyperautomation voor ITen digitale transformatie? Patrick vertelt er meer over. “Als eerste: stel de juiste vragen. Bijvoorbeeld: waar zit de pijn? Hoe acuut is de pijn? Dit is een kwestie van prioritering. Als je de prioriteiten eenmaal heb gesteld, kijk je naar de impact van ieder pijnpunt, hoeveel tijd je eraan wil besteden en wat het beoogde digitale volwassenheidsniveau is. Dan kun je bijvoorbeeld beginnen met een pijnpunt dat minder impact heeft, maar waardoor je wel gelijk een quick win hebt.”

Plan van aanpak

Zo kom je uit bij een roadmap. Beter gezegd: je masterplan voor hyperautomation en digitale transformatie. Per pijnpunt formuleer je een plan van aanpak. Hierin definieer je de scope, zodat je weet wat je gaat doen. Vervolgens stel je op hoe je de progressie van het plan gaat meten.

Gaandeweg zul je merken dat je je plan van aanpak steeds bijstelt. Dit proces is namelijk gebaseerd op kennis en ervaring, in plaats van een vooraf bepaald model. Het gaat erom dat je het doel voor ogen houdt: digitale transformatie voor elkaar krijgen, zodat jouw medewerkers hier beter van worden.

Ervaringen van andere organisaties

“Royal Flora Holland is één van de organisaties die de eigen IT-processen heeft geautomatiseerd”, zegt Patrick. “Namelijk met behulp van een documentmanagementoplossing. De 169 miljoen documenten van Royal Flora Holland zijn nu razendsnel doorzoekbaar. De hyperautomation heeft de medewerkers veel opgeleverd.

Ook Interstream Barging heeft veel aan hyperautomation. De transportorganisatie verwerkt een grote hoeveelheid documenten. Met een roadmap stroomlijnde de organisatie de documentverwerking. Nu besparen ze alleen al op het inkoopproces een halve dag. Daarnaast gaat de organisatie aan de slag met contractbeheer en klantacceptatieprocedures automatiseren.”

Bekijk het on demand webinar

De belangrijkste route voor succes: gewoon doen! Hiervoor hebben we in ons on demand webinar meer handvaten dan we in dit artikel kunnen opnoemen. Bekijk het webinar wanneer het jou uitkomt en maak hyperautomation voor IT ook tot een succes!

Slimmer werken door procesautomatisering

Wil je ook automatiseren zodat je medewerkers hier beter van worden? Download het e-book ‘Slimmer werken door procesautomatisering’. Ontdek hoe je de productiviteit van je organisatie kunt vergroten met minder administratieve lasten.

Slimmer documentmanagement

De organisaties in onze voorbeelden pasten hyperautomation toe op hun documentmanagement. Wil jij dit ook? Ontdek hoe je stap voor stap je documentmanagement stroomlijnt in het Stappenplan: Slim documentmanagement.