071-402 00 19
eService
Officefood
Nieuwsbrief

Ricoh loopt op de ontwikkelingen vooruit

De markt verandert

Van oudsher levert Ricoh multifunctionele printers en afdrukapparatuur. Inmiddels is de markt in hoog tempo aan het veranderen. “De digitalisering, zowel in de privé als zakelijke markt, is aan het doorzetten”, stelt Jan Pieter Verweij, Commercieel Directeur bij Ricoh Document Center Haaglanden. “De behoefte van de klant zit tegenwoordig veel meer in de dienstverlening”, voegt Maurits Aalders, verantwoordelijk voor de marketing bij Ricoh Nederland, toe.

De veranderende markt blijkt bijvoorbeeld uit het toenemende gebruik van mobiele applicaties. Er is minder papier nodig. Een organisatie als Ricoh is al twintig jaar met die ontwikkelingen bezig. Het uitgangspunt luidt: hoe kan Ricoh bedrijven en personen beter faciliteren met de behoefte die er nog altijd is, namelijk het leveren van informatie op een bepaald moment?

“Die veranderingen brengen met zich mee dat we wellicht andere producten op de markt moeten brengen”, geeft Jan Pieter aan. “Of dat onze producten anders ontwikkeld moeten worden. Vroeger stond er in een kantoor een printer, tegenwoordig staan er machines die volledig zijn voorzien van de intelligentie van een computer. Deze apparatuur voorziet niet meer alleen in een stukje output, maar in een volledig informatieproces. Daar moeten je producten en dienstverlening op aansluiten, maar ook de afdelingen marketing en Research & Development.”

Maurits ervaart dat de verwachting van klanten ook aan verandering onderhevig is. “Wat je ziet, is dat de klant alles op gebied van printers, telefoons en schermen bij één partij wil neerleggen en dat die partij ook nog moet zorgen dat alles connected is. Dat hij van alles kan bedienen vanaf één plek, maar dat hij ook op meerdere plekken kan werken en dan toch de beschikking heeft over dezelfde profielen, data en apparatuur. De behoefte ligt nu veel meer in de dienstverlening.”

Altijd en overal beschikbaar

De veel geuite wens is, dat alle producten niet alleen in één netwerk functioneren, maar ook met elkaar, en altijd en overal beschikbaar zijn. Dit verlangt iets van een leverancier. “Je moet van alles verstand hebben én je moet het ook nog aan elkaar kunnen knopen, zodat het goed functioneert”, zegt Maurits. Hierbij is het van groot belang om de klant te kennen en te weten wat hij wil en wat zijn behoefte is. “Vandaar dat wij die lokale aanwezigheid van onze partners zo belangrijk vinden. Ricoh Document Center Haaglanden kent de klant, weet wat er in zijn omgeving gebeurt en kan daar op inspelen.”

De behoefte rondom informatievoorziening van mensen die nu de arbeidsmarkt betreden, is heel anders dan de afgelopen twintig jaar. “Mensen willen hun eigen informatie ophalen op het moment dat ze het nodig hebben”, weet Jan Pieter. “Ricoh voorziet daarin met nieuwe softwareontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden op de machines. Misschien loopt Ricoh wel op de ontwikkelingen vooruit.”

Research & development

Maurits weet hoe Ricoh dat mogelijk maakt. Op verschillende plekken in de wereld (Japan, Amerika, Europa) heeft Ricoh eigen afdelingen Research & Development. Zij zijn continu bezig met het ontdekken van nieuwe technologie die misschien pas in de toekomst te gebruiken is. “Anderzijds door lokaal te partneren met andere bedrijven die deelinvullingen kunnen geven aan datgene wat de klant vraagt.”

De rol van Ricoh Document Center Haaglanden is ook veranderd. “Wij zijn enorm bezig met alle ontwikkelingen die er op de markt zijn of gaan komen”, vertelt Jan Pieter. “Wij proberen daarin heel vooruitstrevend te zijn.” De nieuw ingerichte ruimte in het kantoor aan de Hooge Krocht is een voorbeeld van de ontwikkelingen die Ricoh kan bieden.

Wisselwerking

Ricoh Document Center Haaglanden benadert de lokale markt en vertelt over alle mooie ontwikkelingen die er vanuit Ricoh zijn. Aan de andere kant wordt informatie naar Ricoh Nederland doorgespeeld uit het werkgebied. “Ricoh Nederland kan daar dan weer op inspelen. Die wisselwerking is enorm belangrijk. Samen zijn we nog succesvoller”, besluit Jan Pieter.