071-402 00 19
eService
Officefood
Nieuwsbrief

Onderzoek IT en thuiswerken: 4 opvallende resultaten

Thuiswerken gaat Nederlandse werknemers goed af. Mensen waarderen de verminderde reistijd en de toegenomen vrijheden. Het is daarom de verwachting dat het faciliteren van het thuiskantoor ook na corona een kerntaak is voor veel werkgevers. Hiervoor is het wel belangrijk om over de juiste faciliteiten te beschikken. Onderzoek laat zien dat bedrijven hun medewerkers nu al goed faciliteren in hun IT-behoeften, al zijn er mogelijke verbeterpunten zichtbaar.

500 Nederlandse werknemers deden mee aan het onderzoek. In heel Europa had het onderzoek in totaal meer dan 3000 respondenten. De algemene conclusie is behoorlijk positief: waargenomen struikelblokken lijken in ieder geval niet in het domein van de ICT te vallen. Toch zijn er voor Nederlandse bedrijven enige verbeterpunten zichtbaar. Ook in vergelijking met andere Europese landen. Maar we zien ook IT-issues waar Nederlandse bedrijven in uitblinken. Dit artikel zet vier conclusies uit het onderzoek voor je op een rijtje.

Thuiswerken en de ARBO-wet

In het begin van de crisis waren thuiskantoren vaak het resultaat van gedwongen improvisatie. Keukentafels werden bureaus. De meest comfortabele stoel deed dienst als bureaustoel. Het lijkt erop dat bedrijven hun mensen goed hebben voorzien van de essentiële ingrediënten van het thuiskantoor. Maar liefst 78 procent van de werknemers zegt dat zij alles in huis hebben om lichamelijk veilig en productief te werken. Ben als werknemer op de hoogte van de ARBO-regels en voldoen eraan.

Onderzoek IT en thuiswerken: 4 opvallende resultaten

IT-security voor thuiswerkers

Op kantoor is de veiligheid van je IT-landschap voor werknemers vaak een gegeven. Ze zitten beschermd achter techniek die voor hen onzichtbaar, en dus vanzelfsprekend is. Thuis moeten zij echter zelf aan de slag om de cyberomgeving gesloten te houden, bijvoorbeeld door gebrek aan een VPN-verbinding. Hier duikt een probleem op. Slechts 23 procent van de werknemers zegt extra training op dit gebied gehad te hebben tijdens de crisis. Terwijl 58 procent zegt dat het bedrijf wel de geldende protocollen, processen en systemen heeft aangepast. Heb je als bedrijf maatregelen genomen voor een betere veiligheid? Hartstikke goed! Maar vergeet vooral niet je medewerkers up-to-date te brengen, en hen te helpen met de technologie uit de voeten te kunnen.

Volop motivatie: Nederlanders werken prima vanuit huis

Nederlanders ondervinden minder hinder van hun IT-toepassingen dan de gemiddelde Europeaan, als het gaat om hun vermogen om gemotiveerd te blijven. 23 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat het niet werken van IT, hen soms demotiveert tijdens het werk. Europees gezien ligt dit iets hoger. 29 procent van hen ondervindt dit probleem. Hier ligt een valkuil die voor Nederlandse bedrijven de moeite van het onderzoeken waard is. Gemotiveerde werknemers zijn namelijk betere, productievere en gelukkigere werknemers. Ondernemingen kunnen het zich niet veroorloven dat bijna een kwart van hun werknemers demotiverende hinder ondervinden van de hardware in hun thuiskantoor. Zorg daarom dat je IT-structuur in orde is. Huur desnoods (tijdelijk) een andere partij in om de kwaliteit van je IT-toepassingen te garanderen.

Optimalisatie van het thuiskantoor

Nederlandse bedrijven verdienen volgens het onderzoek een compliment. Bij de meeste onderzochte punten komen zij beter uit de verf dan bedrijven uit andere Europese landen. Dat is maar goed ook. De lat zou voor Nederlandse ondernemingen en organisaties ook hoger moeten liggen. Bijna 70 procent zegt namelijk dat samenwerken met collega’s op afstand dermate goed gaat, dat thuiswerken de norm zou kunnen worden voor het bedrijf. Met andere woorden: als de keukentafel nog steeds als bureau dient, duurt dat misschien niet lang meer. Kleine verbeterpuntjes kunnen voor Nederlandse werknemers niet eindeloos blijven liggen, als het thuiswerken zelf eindeloos blijkt. IT-managers: jullie zijn goed bezig van het Nederlandse thuiskantoor een goed functionerende, veilige omgeving te maken. Inventariseer daarom welke producten of software je werknemers nog missen. Zorg dat hun thuiskantoor net zo ‘compleet’ is als hun oude werkplek.

Ben je benieuwd naar de andere bevindingen van het onderzoek rondom samenwerken op afstand? Download dan het onderzoeksrapport.